کارخانه شالیکوبی

نرم افزار شالیکوبی

نرم افزار شالیکوبی نرم افزار شالیکوبی، نرم افزار حسابداری شالیکوبی، نرم افزار برنجکوبی، نرم افزار حسابداری برنجکوبی، نرم افزار کارخانه شالیکوبی، نرم افزار کارخانه برنجکوبی، آموزش نرم افزار شالیکوبی، نرم…
نرم افزار شالیکوبی

کارخانه شالیکوبی وظیفه تبدیل شلتوک به برنج را بر عهده دارد. اما این یکی از وظایف کارخانه شالیکوبی می باشد و امور بسیاری در این کارخانه ها صورت میگیرد. سورتینگ و بوجاری برنج نیز از دیگر اموری است که در این کارخانه ها اتفاق می افتد…

keyboard_arrow_up