قوانین

قرارداد نامه و قوانین نرم‌افزار شالیکوبی شالیزار

قرارداد حاضر بین، آقـای حسین راست‌خدیو طـراح نـرم‌افزار و نماینده شرکت الگوریتم پردازان که از این به بعد فروشنده نامیده می‌شود، و از طرف دیـگر جناب ……………. که از این به بعد مشتری نامیده می‌شود، جهت فروش یک نسخه بسته نرم‌افزاری شالیکوبی شالیزار منعقد می‌گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و مدت آن:

فروش نرم‌افزار شالیکوبی شالیزار

 • پلن الماس | طلایی | نقره ای و 12 ماه پشتیبانی
 • اعطای یک عدد قفل نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری ( لایسنس ) برای جناب …………

ماده 2) تعهدات مشتری:

 1. مبلغ  ……… ریال، بحروف ………  ریال، معادل ……… تومان، هزینه یک عدد لایسنس ( نرم‌افزار ) بوده که مبلغ ……… تومان با عنوان بیعانه پرداخت شده است. و مبلغ ……… تومان باقیمانده است.
 2. رعايت حق کپی رایت در انحصار فروشنده اعم از تجاری و غیر تجاری که بموجب آن نرم‌افزار معامله شده تحت قرارداد حاضر:

x چند کابره  ( به معنای اینکه مجاز به استفاده روی چندین رایانه به صورت شبکه‌ای با یک لایسنس می‌باشد. )

 1. عدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداری جزئی یا کلی ( در / از ) source نرم‌افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری، ارتقاء، تولید مشتقات و غیره.
 2. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی.

ماده 3) تعهدات فروشنده:

 1. فروش پلن ذکر شده در ماده (1)
 2. پشتبانی نرم‌افزار به مدت تعیین شده در ماده 1 ( پلن ) پس از امضای قرارداد می‌باشد.
 3. پشتیبانی به معنای رفع اشکالات احتمالی، عدم کارکرد و آموزش نرم‌افزار بوده و به معنای افزودن ویژگی­های زیرساختی به نرم‌افزار نمی‌باشد.
 4. در صورت لزوم، اضافه کردن ویژگی زیرساختی به نرم‌افزار، طراح پس از برآورد زمان و هزینه آنرا به مشتری اعلام می‌کند و در صورت توافق، ویژگی مذکور به نرم‌افزار افزوده خواهد.

ماده 4) تمدید و پشتیبانی:

 1. در صورت لزوم و به دلخواه مشتریان، می توانند آپدیت و پشتیبانی سالانه را تمدید کنند. در این صورت هزینه ای به عنوان آپدیت و پشتیبانی سالانه دریافت خواهد شد.
keyboard_arrow_up